Reglement

Dit reglement definiërt de regels voor het doen van aankopen in een online winkel beheerd door de Verkoper onder het adres NutrigoLab.nl.

De verkoper is Natural Labs LLC met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten, ook wel de "Verkoper" genoemd.

Contact met de verkoper kan worden verkregen via het contactformulier.

1. Definities

1. Reglement – dit reglement. In het kader van elektronisch geleverde diensten zijn de voorschriften waarnaar wordt verwezen in art. 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten (Staatsblad van 2002 nr. 144, post 1204, zoals gewijzigd).

2. Opdrachtgever - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegd is die volgens de voorwaarden van deze voorschriften bestellingen in de online winkel plaatst.

3. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die de online winkel gebruikt voor doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

4. Verkoper - een entiteit die via de online winkel verkoopdiensten levert onder de voorwaarden die in dit Reglement zijn bestemd.

5. Onderwerp van de transactie - Goederen die worden vermeld en beschreven op de website van de online winkel.

6. Goederen - een roerend goed, aangeboden in de online winkel, waarop de Verkoopovereenkomst van toepassing is.

7. Verkoopovereenkomst - een contract voor de verkoop van Goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen de Verkoper en de Klant, met behulp van de website van de online winkel.

8. Online winkel (winkel) - Internetservice beschikbaar bij NutrigoLab.nl via deze welke de klant een bestelling kan plaatsen.

9. Bestelling - de verklaring van de klant zal duidelijk het type en de hoeveelheid van de Goederen vermelden, rechtstreeks gericht op het sluiten van de Verkoopovereenkomst.

10. IT-systeem - een groep van samenwerkende IT-apparaten en -software, dat zorgt voor verwerking en opslag, alsmede voor het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken met behulp van een eindapparaat dat geschikt is voor een bepaald type netwerk.

2. Algemene regels

1. Dit reglement definiërt de regels voor het gebruik van de online winkel die beschikbaar is op NutrigoLab.nl.

2. De voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling in de online winkel door de klant is in dit reglement te lezen en de bepalingen ervan te accepteren tijdens het plaatsen van de bestelling.

3. De online winkel van NutrigoLab.nl voert de detailverkoop via internet.

4. Alle goederen die worden aangeboden in de NutrigoLab.nl-winkel zijn gloednieuw, oorspronkelijk verpakt, en vrij van fysieke en juridische gebreken.

5. Als onderdeel van de technische vereisten die nodig zijn om samen te werken met het ICT-systeem dat de Verkoper gebruikt om aankopen te doen, moet de Klant beschikken over een actieve e-mailaccount (e-mail) en een apparaat dat is verbonden met het internet.

6. De klant is verplicht geen inhoud te bieden die door de wet is verboden, bijvoorbeeld inhoud die geweld bevordert, lasterlijk is of in strijd is met persoonlijke rechten en andere rechten van derden.

3. Bestellingen plaatsen

1. Alle prijzen op NutrigoLab.nl-websites zijn brutoprijzen uitgedrukt in PLN. De opgegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten.

2. Bestellingen worden geaccepteerd via de website / per telefoon / e-mail.

3. Bestellingen kunnen via de website het hele jaar door 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.

4. De overeenkomst is effectief als de klant het bestelformulier correct invult en de contactgegevens op het formulier correct aangeeft , inclusief het exacte adres waar het product naartoe wordt verzonden met het telefoonnummer en e-mailadres.

5. In het geval dat de aangegeven gegevens niet compleet zijn, zal de Verkoper contact opnemen met de Klant. Als contact met de klant niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om de bestelling te annuleren.

6. De klant kan de optie gebruiken om zijn gegevens door het systeem op te laten slaan om het proces van het plaatsen van een volgende bestelling te vergemakkelijken. Voor dit doel moet de klant een login en wachtwoord opgeven die nodig zijn om toegang te krijgen tot zijn account. De login van de klant is het e-mailadres dat door hem is opgegeven. Het wachtwoord is een reeks tekens die door de klant is bepaald. Het wachtwoord van de Klant is niet bekend bij de Verkoper en de Klant is verplicht om het geheim te houden en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden.

7. Na het plaatsen van een effectieve bestelling door de klant, ontvangt hij een automatisch antwoord van de winkel die de ontvangst van de bestelling bevestigt.

8. Het aangaan van het contract valt samen met het moment van de ingang van de betaling aan de opgegeven bankrekening in de orderbevestiging in geval van een overschrijving of een koppel van incasso per creditcard of het kiezen van het "betalen bij afleveren".

4. Kosten en datum van verzending

1. De goederen worden verzonden naar het adres dat is aangegeven op de bestelbon die per telefoon of e-mail is opgegeven. De winkel zal de klant onmiddellijk informeren over een verkeerd ingevuld bestelformulier dat verzendingen voorkomt of kan vertragen.

2. De goederen worden geleverd met behulp van gespecialiseerde koeriersbedrijven of per post.

3. De zending wordt geleverd in overeenstemming met de datum die voor elk Product op de website is aangegeven. Dit is een geschatte levertijd en is van toepassing op bestellingen met de afleveringsoptie "COD". Bij het kiezen van de betalingsoptie "overschrijving" of "betaling per creditkaart of online overschrijving" tot het tijdstip aangegeven op de website, moet het tijdstip van het boeken van het geld op de bankrekening van de winkel (meestal 1-2 werkdagen) worden toegevoegd.

4. De klant wordt de leveringskosten (verzendkosten) aangerekend die zijn opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

5. Betalingen

1. We geven een persoonlijk aankoopbewijs af voor elk verkocht product (factuur).

2. Betaling voor de bestelde goederen kan plaatsvinden bij levering (bij ontvangst van de goederen), via het elektronische betalingssysteem (DotPay, CCNow, NCP-betalingen) of door overschrijving naar de bankrekening van de winkel.

6. Intrekking van het contract

1. Een consument die op afstand een overeenkomst is aangegaan, heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen 14 dagen dit contract op te zeggen door een schriftelijke verklaring af te leggen. Deze datum is een deadline en loopt vanaf de datum waarop de producten aan de klant zijn geleverd. Om aan deze deadline te voldoen, moet vóór het einde van deze periode een verklaring aan de verkoper worden gezonden.

2. In geval van opzegging van een overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst als nietig beschouwd. Wat de partijen hebben geleverd, wordt ongewijzigd geretourneerd, tenzij de wijziging noodzakelijk was binnen de grenzen van het normale beheer.

3. De teruglevering dient onmiddellijk plaats te vinden, uiterlijk binnen 14 dagen. De gekochte goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres dat door de verkoper is aangegeven.

7. Klachtenprocedure

1. Klachten moeten worden ingediend bij het adres van de verkoper.

2. Bij het indienen van een klacht moet het gereclameerde product bij de verkoper worden afgeleverd, samen met het aankoopbewijs en het ingevulde klachtenformulier.

3. De verkoper zal de klacht binnen 14 dagen na de datum van indiening van de klacht in behandeling nemen. Als de klacht in het voordeel van de Klant wordt behandeld, zal de dienstverlener de gereclameerde goederen vervangen door nieuwe, een vergelijkbaar product leveren of de waarde van de gekochte goederen terugbetalen.

8. Privacybeleid en bescherming van persoonlijke gegevens

1. De beheerder van databestanden van persoonlijke gegevens verstrekt door klanten van een online winkel in verband met aankopen is de verkoper.

2. Persoonsgegevens worden gebruikt om verkoopcontracten tot stand te brengen en kunnen daarom worden overgedragen aan entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van gekochte goederen aan de klant en, in het geval van aankopen in termijnen, aan kredietinstellingen die betalingen doen. Klanten hebben het recht op toegang tot hun gegevens en om deze te corrigeren. Gegevens worden vrijwillig overgedragen.

3. Informatie over methoden en technische maatregelen voor het opsporen en corrigeren van fouten in de ingevoerde gegevens:

  1. Tijdens het plaatsen van een bestelling, tot de knop "Plaats een bestelling" wordt ingedrukt, hebben de klanten de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens zelf te corrigeren.
  2. Gegevensverificatie of -correctie van de Bestelling kan ook worden gedaan door een e-mail naar het e-mail adres van de verkoper.
  3. De klant kan de ingevoerde gegevens tijdens het aanmaken van het account op elk moment wijzigen binnen het kader van de geboden opties.

4. Informatie over de regels en methoden voor het opnemen, beschermen en beschikbaar stellen door de verkoper aan de andere partij van de inhoud van het gesloten contract:

  1. De consolidatie, beveiliging en toegang tot de inhoud van het gesloten contract gebeurt door het sturen van een geschikte e-mail na het sluiten van de verkoopovereenkomst.
  2. Consolidatie, beveiliging en toegang tot de inhoud van de gesloten verkoopovereenkomst worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres van het gesloten contract of door de klant de specificatie van de bestelling en het aankoopbewijs te bezorgen.
  3. De inhoud van het gesloten contract wordt bovendien vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de Verkoper en te allen tijde beschikbaar gesteld aan de Klant.

9. Wijziging van dit reglement

1. Klanten die een account bij de winkel hebben, worden via e-mailcorrespondentie geïnformeerd over de wijziging van dit reglement.

2. Als in de tijd verstreken sinds de laatste aanmelding, en het winkelreglement is gewijzigd, aanvaardt de klant de bepalingen wel of niet ervan na de wijzigingen. In geval van niet-acceptatie van de voorwaarden van dit reglement, met name na de invoering van de wijzigingen, zijn aankopen in de online winkel niet mogelijk.

3. De Klant die de in het Reglement geïntroduceerde wijzigingen niet accepteert, heeft het recht om het account ten allen tijde te verwijderen.

4. Bestellingen geplaatst door klanten voordat de wijzigingen in het reglement van kracht worden, worden geïmplementeerd in overeenstemming met het vorige.